среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja ploty PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu gminie prócz szczególnych wypadków.

Projekotwanie sztachetki plastikowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie zada zezwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu gminie poza wyjątkowymi przypadkami.

Balustrady z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie przewyższające wysokości 2,2 m budowane miedzy dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w pobliżu dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ploty Winylowe na plot i bramkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu powinno zawierać formę ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego montażu a także planowany czas startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się doczepić deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych a także o ile jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji plotki z plastyku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek zadane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie płotu można zacząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy projektowane ogrodzenia PVC na plot i bramę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W przypadku jak przewidywane ogrodzenia PVC na plot i bramkę ogrodzeniowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zaczęcia prac przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий